Rehberlik Servisi

Ana Sayfa / Rehberlik Servisi

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık; problemleri çözme, bağımsız hale gelme, yetenekleri açığa çıkarma ve geliştirme, gerçekçi karar vermede tercihler yapma, çevreyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma ve sonuçta kendini gerçekleştirmek amacıyla bireylere yapılan sistemli ve profesyonel yardım sürecidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Amaçları

Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın amacı; öğrencinin fizyolojik, psikolojik, sosyolojik kültürel..v.b özelliklerini dikkate alarak, kendisini gerçekleştirmesini sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Rehberliğin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz :

 • Öğrencinin, kendi kendisini tanımasına ve anlamasına yardım etmek.
 • Okul ve çevreye uyumlarını sağlamaya yönelik tanıtım yapmak
 • Ailesi ve çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasına yardım etmek.
 • Problemlerinin çözümü için seçenek oluşturmak, problem çözme anlayış ve becerisini kazandırmak.
 • Öğrenciye bağımsız, özgün kişilik özellikleri kazandırmak.
 • Öğrencinin kişisel ve toplumsal özelliklerinin gelişmesine yardım etmek.
 • İlgi yetenek ve becerilerini açığa çıkarmak, geliştirmek.
 • Karar verme ve tercih yapma bilgi ve becerisini kazandırmak.
 • Öğrenciye iş ve meslek imkanları konusunda bilgi vermek,yetenekleri doğrultusunda tercihler yapmasını sağlamak.
 • Öğrenciye kendisini sürekli olarak geliştirmesi gücü ve anlayışını kazandırmak.
 • Ders başarısını arttırmak amacıyla verimli ders çalışma yollarını öğretmek.
 • Öğrenciye; fiziksel, duygusal sosyal sağlığını koruma yollarını öğretmek.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Temel İlkeleri

Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın temel ilkesi; rehberlik ve psikolojik danışmanlığın çalışmalarında ortak olarak kullanılan,çalışmalarda göz önüne alınması zorunlu olan ilkelerdir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin başarılı olabilmesi bir takım ilkelere uygun olarak yapılmasına bağlıdır :

 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık; organize edilmiş bir çalışmadır. Belirli bir amacı, programı yöntem-teknik ve uzman personelle yapılabilir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri okul, aile ve çevredeki herkesi ilgilendirir. Okul aile ve çevre işbirliği olmadan rehberlik hizmetlerinde istenilen sonuçlar alınamaz.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; okulun eğitim düzeyi, yapısı öğrencilerin gelişim düzeyleri ve imkanlarına göre değişebilir. – Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; iş birliği içinde çalışmayı gerektirir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; birinci derecede bireyin gelişimiyle ilgilidir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; öğrencinin kendi kendisini tanıması,kabullenmesi sürecini içerir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; dıştan zorlamayla değil, gönüllü işbirliği ve katılımı gerektirir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri;öğrencinin gelişim özellikleri dikkate alınarak sürekli yapılan bir yardımı kapsar.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ;bilimsel ve profesyonel yardımları içerir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde gizlilik esastır.

Velilerimize…

Çocuklarımızın kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişebilmeleri için sizden de destek istiyor,

 • Çocuğunuzu onaylayıcı, yüreklendirici bir tavır içinde olmanızı,
 • İlgi, yetenek, başarı ve gelişim düzeyini yakından takip etmenizi, bunun için okul ile iletişim halinde olmanızı,
 • Çocuğunuzun sosyal çevresinden, arkadaş ilişkilerinden ve boş zaman değerlendirme etkinliklerinden haberdar olmanızı,
 • Onu, başka çocuklarla kıyaslamamanızı,
 • Çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmenizi, var olan yeteneği güçlendirmeye çalışmanızı, çocuğun da bu yetenekleri ortaya çıkarması için fırsat yaratmanızı,
 • Küçük sorumluluklar vererek, bu duygunun gelişmesine katkıda bulunmanızı,
 • Yetenekli olmadığı, başarı gösteremediği bir alana yönlenmesi konusunda ısrarcı olmamanızı,
 • Disipline ihtiyacı olduğu kadar, sevgiye, ilgiye, onay sözlerine ihtiyacı olduğunu unutmamanızı,
 • Çocuğunuzla ilgili olan kararlarınız ve davranışlarınızda tutarlı olmanızı,
 • Sizinle geçirdiği zamanın niteliği arttıkça, size olan yakınlığının ve paylaşımının da artacağını bilmenizi,
 • Son olarak, birbirinizin hayatı için vazgeçilmez olduğunuzu, ama bunun bağımlılık ilişkisi olmadığını, çocuğunuzun birey olduğunu hatırlamanızı bekliyoruz.

Yönelt  Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin misyonu öğrencilerimizin zihinsel gelişimin yanı sıra kişisel gelişimi öncelikli hedef alarak, çeşitli kaynaklar yoluyla gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmektir. Okulumuzun rehberlik programı öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla Yönelt Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrencilerinin;

 • Kendilerini tanımalarına,
 • Sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine,
 • Kendine – başkalarına saygılı olmalarına,
 • Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine
 • Bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi
 • Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmelerine,
 • İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 1. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

Okul psikolojik danışmanının öncelikli görevi, öğrencilere doğrudan destek hizmetleri sağlamaktır. bu nedenle okul psikolojik danışmanının okulda geçirdiği bir günün önemli bir kısmı öğrencilere yönelik servisler için planlanmaktadır. okul psikolojik danışmanları öğretmenler ile yakın ilişki içinde çalışarak öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmaktadır

Doğal Gözlem

Öğrencinin gelişimsel takibini yapmak için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, rehberlik uzmanı ayda iki kere teneffüs, kantin, yemekhane, bahçe, oyun alanları gibi sınıf dışındaki ortak kullanım alanlarında öğrencilerle birlikte olur.

Sınıf İçi Gözlem

Öğrencinin gelişimsel takibini yapmak için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, rehberlik uzmanı her dönem bir kere olmak üzere sınıfa girerek, öğrencilerin ders işlenirken davranış ve sosyal becerilerini gözlemler. Her öğrenci için değerlendirme notları alır ve bunları veli görüşmelerinde veliye iletir.

Sınıf Öğretmeni ile Görüşme

Rehberlik uzmanı doğal gözlem ve sınıf içi gözlemlerinde elde ettiği bilgileri sınıf öğretmeni ile yaptıkları görüşmelerde onlarla paylaşır. Böylece öğrencinin rehberlik hizmetinde sınıf öğretmeni ile birlikte ortak hareket edilir.

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık birebir öğrenciyle yapılan danışmanlık hizmetidir. Rehberlik uzmanı gerek öğrencilerin kendi istekleri ile başvurmalarıyla, gerek akademik çalışma planında yer alan görüşme takvimine göre, gerekse velilerin ve/veya öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesiyle birebir öğrencilerle görüşme yapar. Konu ile ilgili olarak gerekirse veli ve sınıf öğretmeni ile görüşür.

Grup Çalışmaları

Grup çalışmaları farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğretim yılı başında belirlenen ihtiyaçlara göre grup çalışmaları belirlenir. Çalışmanın liderliğini, okul psikologlarımız ve rehberlik uzmanlarımız yapar. Aynı konuda sorun yaşayan az sayıda öğrenci bir araya getirilerek sorunun tespitine ve çözüm yollarına ulaşılır.

İlkokul Rehberlik Servisi

 • Çocuk ve Korku
 • Okul Fobisi
 • İlkokula Hazırlık
 • Çocuk ve Disiplin
 • Çocuklarda yaşlara göre özellikler
 • Çocuk ve Televizyon
 • Akran zorbalığı

Ortaokul Rehberlik Servisi

 • Teog sınavı ve yapılan değişiklikler
 • Ergenlik
 • Sınav sürecinde aile
 • Test çözme teknikleri
 • Verimli ders çalışma yöntemleri
 • Akran zorbalığı
 • Cep telefonu bilgisayar kullanımı
 • Öğrenme stilleri
 • Etkili ders dinleme ve not alma
 • Motivasyon
 • Aile İçi İletişim

Lise Rehberlik Servisi

 • Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) İle İlgili Bilgilendirme
 • Test Çözme Teknikler
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Meslek Seçimi
 • Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri
 • Zaman Yönetimi
 • Aile İçi İletişim
 • Çocuğumuzu anlayabilmek
 • Anne ve Baba İle Sağlıklı İletişim Kurma
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunlarla başa çıkabilme
 • Sorumluluklarımızın Farkına Varma
 1. Psikolojik Danışma Hizmetleri:

Psikolojik danışma bireylerin kendilerini tanımalarını,güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri etkili biçimde çözmek amacıyla, yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan profesyonel bir yardım hizmetidir. Nihai amacı da bireyin karar verme ve problem çözme becerisini geliştirerek kişisel gelişimini sağlamaktırGrup Çalışmaları:

Yönelt  Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi farklı ihtiyaçlara yönelik dönemsel grup çalışmaları gerçekleştirmektedir. Grup rehberliği hizmetleri 10-15 kişilik gruplarla ya da sınıftaki tüm öğrencilerle yürütülen hizmetlerdir. Özgüven grup rehberliğini “bireyin gelişmesine,kendisini ve olanakları tanımasına,gerçekçi ve uygun planlar ve seçimler yaparak kendisini yönlendirmesine ilişkin grup etkinlikleri ve süreçleridir.. Bu tür çalışmalarda daha çok öğrencilerin kendileriyle ilgili veya olgusal konularda (karar verme,meslekleri tanıma, sosyal ilişkiler,etkili ders çalışma gibi) bilgilenmelerini sağlayarak gelişimlerine yardımcı olmak hedeflenir. Daha çok öğrencilerin katılımı sağlanarak,onların yaşantılarını,duygularını ve düşüncelerini ifade etmesine dayalı etkileşimli bir ortam içinde grup rehberliği çalışmaları yürütülür. Ne kadar büyük gruplarla bu çalışmalar yapılabilse de küçük gruplarla çalışmak hizmetlerin etkililiğini arttırmaktadır.

Yöneltme ve Yönlendirme Hizmetleri:

Öğrenciyi tanıma hizmetlerinden öğrenci hakkında elde edilen bilgiler ışığında onun yönelebileceği okullar veya programların neler olduğunu bilmesi ve kendisi için en uygun olanı seçmesi sürecidir.

Yardım Almaya Yönlendirme Hizmetleri:

Öğrenciler kökleri kişiliğin derinliğinde yer alan psikolojik rahatsızlık , sahip olduğu özellikleri tanıma ve yeteneklerini geliştirme , çekingen davranma , olumsuz aile ve arkadaş ilişkileri , ders başarısızlığı, özel- destek eğitim alma , meslek seçme , burs alma gibi konularda yardıma ihtiyaç duyulması durumunda verilen hizmetlerdir.

İzleme Hizmetleri:

Öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri sonucunda bir değişikliğin olup olmadığı , olmuşsa ne gibi değişikliklerin olduğunun bilinmesine gereksinim vardır. İzleme çalışmaları, hem öğrencinin değişim ve gelişimini takip etmek amacıyla hem de sunulan rehberlik çalışmalarını etkinliğini öğrenmede ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Öğrenci bu süreçte bir karar almıştır ve bu kararın sonucunda yeni davranışları kazanmada ne kadar başarılı olduğu izlenmektedir. Uygulanan bazı etkinlikler ise aşağıdaki gibidir.

Dikkat çalışmaları 100%
Arkadaşlık İlişkileri 100%
Benlik Algısı 100%
Çalışma Alışkanlıkları 100%
Başarıya İnanma 100%
Sorun Çözme Becerisi 100%
Sınav Kaygısı 100%
Öfke Yönetimi 100%
 1. ÖĞRETMENLERE YÖNELİK
100%
Görüşmeler Rutin görüşmeler sayesinde tüm öğrencilerin gelişimleri yakından takip edilir. Öğretmenlerle ortaklaşa alınan kararlar vasıtasıyla öğrencinin her alandaki gelişiminin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.
100%
Bilgilendirme Öğretmenlere yönelik çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları ve çalışma grupları yapılmaktadır.
 1. VELİLERE YÖNELİK
 • Veliler ile yakın ilişki içerisinde yer alarak (veli görüşmeleri) öğrenci gelişimini her alanda en üst düzeyde tutmak ana hedeftir. Bu hedefle Yönelt Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, velilerine;
 • YGS, LYS ve TEOG hakkında bilgilendirme
 • Okul Başarısı, Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğü
 • Davranış Sorunları ve Çözüm Yolları
 • Ailede Sorumluluk Bilinci ve Disiplin Anlayışı
 • Egenler ile İletişim
 • Aile ve İletişim
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite
 • Anne Baba tutumları
 • Uyum ve Davranış Problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Verimli Çalışmada Ailenin Rolü
 • Ergenlik Dönemi ve Özellikleri  konularında bireysel görüşmeler ve  seminerler sunmaktadır.

Akademik Başarıyı Arttırma Çalışmaları

 • Genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.
 • Ortaokul ve Lise öğrencilerimize mesleğe yöneltme çalışmaları yapılmakta, ilgi, yetenek ve değerleri saptanmakta, TEOG,YGS ve YGS’ye yönelik verimli çalışma, sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Yine aynı doğrultuda öğrencinin akademik başarıları sürekli rehberlik servisimiz ve sınıf rehber öğretmenimiz tarafından takip edilerek eksik konular, birebir ders çalışmaları ile takviye edilmektedir.

PDR Bölümüne Nasıl Ulaşılır?

Velilerimiz ilgili PDR bölümünü  telefonla arayıp randevu alarak  görüşme yapabilirler.

PDR  servisi ile görüşmek isteyen öğrencilerimiz, sözlü olarak görüşme isteklerini okulda belirterek görüşme yapabilirler.