Okul Sağlığı ve Güvenliği

Ana Sayfa / Okul Sağlığı ve Güvenliği

Okul Sağlığı ve Güvenliği

OKUL SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan sağlık durumunu en iyi seviyeye çıkarmak, okul ve çevresinden gelebilecek zararlı etkenler nedeniyle kişilerin sağlığının bozulmasını önlemek öncelikli konudur.

Kurumun sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek belirleyerek gerekli önlemleri almak, herkesin kendini güvende ve mutlu hissttiği bir eğitim ortamının sürekliliğini sağlamak, kurumda okul sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek üzere eğitim faaliyetlerinde bulunmak tüm çalışanlarımızın görevidir..

Etütler Yönelt Koleji