Kalite Politikamız

Ana Sayfa / Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Özel Yönel Koleji, Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde üzerine düşen sorumluluğun bilincinde bir eğitim ve öğretim kurumu olarak, yüksek performans ve verimliliği esas almıştır.Özel Yönelt Koleji, Öğrencilerini Türk Milli Eğitim sisteminde belirtilen “ Genel ve Özel Amaçlar” doğrultusunda yetiştirmeyi ve kendisini sürekli geliştirmeyi Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Özel Yönelt Koleji, görev ve sorumluluklarını yerine getirerek , eğitim sektöründe önemli bir marka olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle evrensel standartlara uygun olarak, öğrenci-veli beklentilerinin ötesinde hizmet üretmeyi amaçlamıştır. Yönelt Kolejinde bütün çalışanlar, bu inançla hareket etmekte; kendilerini sürekli geliştirerek yaratıcılılarını arttırmaktadır. Gücünü veli ve öğrencilerinin kuruma olan inançlarında alan Yönelt Koleji, geleceğe öğrencileriyle birlikte emin adımlarla ilerlemektedir.

Öğrencilerinin yeteneklerini keşfeden ve geliştiren, çağa uygun bilgiyle donatan ve becerilerini geliştiren başarılı, mutlu bireyler hedefleyen; öğrenci merkezli, kaliteli eğitim ve öğretim sunmaktır.

Özel Yönelt Koleji; Anasınıfından Lise sona kadar kesintisiz iki dilde Türkçe / İngilizce eğitimi , 5.sınıftan lise son sınıfa kadar Almanca eğitimi de veren bir özel okuldur.

Özel Yönelt Koleji; eğitim ve öğretim alanında öğrencilerini, bir üst eğitim kurumuna ve hayata, akademik, sosyal, duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde hazırlamayı çalışan ve yöneticilerinin amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda;

  • Yabancı dili öğretirken evrensel  metotlar kullanmayı,
  • Velilerden, bilim danışma kurulundan gelen talep ve önerileri sistematik olarak değerlendirere yenilikleri takip etmeyi ve sürekli gelişmeyi,
  • Hizmet içi eğitim çalışmalarıyla çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmayı,
  • Düzenlediği sosyal aktiviteler ve projelerle öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı, onlara sorumluluk duygusu kazandırmayı,
  • Gelişen ve değişen dünyada bilişim teknolojilerini en etkin biçimde kullanmayı, yeterli teknik donanımı sağlamayı,
  • Öğrencilerin “yaparak, yaşayarak” öğrenmelerini desteklemek için laboratuvar çalışmalarına ve projelere dayalı eğitim yapmayı,
  • Takım çalışmasını destekleyerek, grup veya birey olarak elde edilen başarıları teşvik edecek bir eğitim öğretim ve çalışma ortamı yaratmayı,

Özel Yönelt Koleji, Eğitim ve Öğretim politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, yeni amaç ve hedeflerbelirlemeyi, buna yönelik planlar yapmayı, gerekli kaynakları sağlayarak bu planları hayata geçirmeyi, tüm bunların sürekliliğini sağlamayı taahhüt eder.